Bulan: Agustus 2019

Kuburan Ini Diziarahi Putranya Tiap Jumat Dan Sang Ibu Berkasur Sutera.

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Muhammad menceritakan kepadaku, “Yahya bin Bustham menceritakan kepadaku, ‘Utsman bin Saudah Ath-Thafawi ibunya adalah seorang ahli ibadah dan dijuluki rahibah (rahib perempuan)-menceritakan kepadaku: Tatkala ibuku sedang sakaratul maut, dia menengadah- kan kepalanya ke langit dan berucap, […]

Di Mesir Ada Seorang Muadzin yang Rela Pindah Agama Demi Gadis Cantik. Kemudian Mati Musyrik

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Sebuah riwayat menceritakan bahwa di Mesir ada seorang lelaki vang senantiasa berada di masjid untuk azan dan solat. Dia memancarkan sinar ketaatan. Pada suatu hari, dia naik ke atas menara seperti biasanya untuk mengurnandangkan. Di bawah […]

Ketika Hendak Ditalkin Justeru Mayitlah yang Melontarkan Pertanyaan

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Calon Mati Menalkin Orang Hidup Syaikh Naimuddin Al-Ashbahani bercerita bahwa dla permah menghadiri pemakaman seorang lelaki. Kemudian, juru tallkein duduk untuk menalkinnya. Tiba-tiba dia mendengar si mayit berkata, “Tidakkah kalian heran ada calon mati menalkin orang […]

Hanya Inilah yang Dibutuhkan Mayit Saat Berada Di Dalam Kubur

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Wahai kawanku, jika engkau hendak mengetahul bagaimana keadaanmu sepeninggalmu, pergilah ke kuburan. Lihatlah apa yang telah engkau kumpulkan, dan bandingkanlah kuburanmu dengan kuburan lainnya Kemudian, lihatlah apa yang engkau butuhkan di dalam kuburmu, dan perbanyaklah itu […]

Kisah Mayyit yang Tiba-Tiba Memegang Erat Orang yang Memandikannya

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Diceritakan pula dari Syaikh Abu Ali Ar-Rawbadzi bahwa dia membuatkan liang lahat bagi seorang miskin. Tatkala dia membuka kepala kain kafannya dan membaringkannya di tanah, agar Allah mengasthani keterasingannya, tiba tiba matanya terbuka dan berkata, “Wahai […]

Cerita Seseorang yang Berpapasan dengan Manusia Aneh Di Kuburan

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Cerita dari Al-Ashmu’i Al-Ashmu’i bercerita, “Aku berpapasan dengan seorang Arab dusun yang sedang berdiri di kuburan. Aku pun bertanya kepadanya, ‘Wahai saudara sesama bangsa Arab, tempat apa ini?” Dia menjawab dengan syair: Bagi mereka yang dulu […]

Nabi yang Selalu Cemburu Buta Pada Isterinya

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Kisah ini menerangkan kepada kita bahwa Daud a.s. adalah seorang pencemburu. Dia cemburu terhadap istri-istrinya jika ada lelaki lain yang masuk menemui mereka. Sikap ini dianjurkan selama tidak melanggar aturan adil dan objektif sehingga berubah menjadi […]

Kisah Penghuni Kubur yang Tidur di Atas Sutra Mewah Karena Perkara Ini

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Cerita dari Ibnul Aswad. Al Haijaj bin Al-Aswad berkata: “Aku bermimpi melihat seolah-olah aku masuk ke sebuah komplek pemakaman. Ternyata penghuninya tidur di dalam kubur mereka. Ada yang tidur di atas sutra Qubathi. Ada yang tidur […]

Terjadi Antara Mekah Madinah, Mayat Keluar dari Kubur dengan Api Berkobar dan Rantai Menyeretnya

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Menurut Ibnu Abid-Dunya bahwa ayahnya Hisyam bin Urwah bercerita: “Tatkala seorang pengendara berlalu antara Makkah dan Madinah, dia melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba seorang lelaki keluar dari kuburnya dengan badan berkobaran api dan terikat besi. Dia berkata, […]

Back To Top