Hari: 18 Oktober 2019

Kisah Nabi Daud Dan Janda Anak 3 yang Mengklaim Allah Tidak Adil

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Diriwayatkan ada seorang perempuan menemui Nabi Daud Perempuan itu berkata, “Wahai Nabi utusan Allah, Tuhanmu itu zhalim atau adil? Nabi Daud menjawab, “Wahai engkau, Dia Mahaadil dan tidak pernah bersikap tidak adil.” Kemudian Nabi Daud bertanya, […]

Back To Top