Hari: 12 Juni 2020

Ternyata Sifat-sifat Virus yang Sangat Kecil Telah Diungkap Al-Qur’an

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Virus adalah makhluk Allah yang sangat unik, kecil dan hebat. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang dianggap ada kaitannya dengan karakteristik virus. Walaupun tak disebutkan secara eksplisit, seorang penelitian Khairil Pahmi dan H.M. Natsir Abdullah mengutarakan […]

Inilah Warisan Islam di Portugal yang Pernah Berkuasa

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Dalam sejarah, Islam pernah menguasai Portugal. Ia meninggalkan banyak warisan yang berupa intelektual dan budaya. Salah satunya adalah pelafalan oxala yang di pengaruhi bahasa Arab menjadi oshalla. Ungkapan tersebut asalnya dari bahasa Arab Insya Allah. Portugal […]

Rebutan Perisai Perang Ali bin Abi Thalib Dengan Orang Kristen yang Datangkan Hidayah

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Di Kufah, perisai Ali bin Abi Thalib pernah hilang dan kemudian ditemukan sedang dipegang oleh orang Kristen. Sang Khalifah pun pergi ke pengadilan untuk melaporkan hal tersebut. Ali mengatakan, “Perisai yang engkau pegang adalah milikku. Saya […]

Back To Top