Bulan: Juli 2019

Adanya 4 Madzhab. Benarkah Syariat Islam Fleksibel?

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Di dalam diri manusia terdapat sisi-sisi yang bersifat tetap dan fleksibel. Nash-nash qath’i mengcover sisi yang bersifat tetap, sedangkan nash zhanni mengcover sisi yang bersifat fleksibel. Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, ada daerah perkotaan […]

Justifikasi Rosulullah Pada Orang Solat Tapi Dibilang Tidak Solat

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Suatu ketika, Rasulullah Saw. sedang berada di dalam Masjid Nabawi, Madinah. Selepas menunaikan berbagai kewajiban, seperti biasa beliau bermaksud menemui para sahabat untuk memberi pengarahan dan bersilaturahim. Tiba-tiba, seorang pria masuk ke dalam masjid dan melaksanakan […]

Perbedaan Besar Antara Fitrah Manusia Dan Karakter

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Ada satu poin penting. Yang sangat rumit. Bahwasanya ada perbedaan besar antara menjadi baik dan menyukai kebaikan. Menyukai kebaikan adalah sesuatu hal dan menjadi baik adalah sesuatu hal yang lain. Menyukai kebaikan merupakan fitrah, sedangkan menjadi […]

Inilah Orang yang Melompat-Lompat Di Pohon Surga

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Subyan bin Uyainah bercerita: Aku melihat Sufyan Ats Tsauri dalam mimpi, setelah kematiannya Dia terbang dari pohon kurma ke pohon yang lain, dan dari satu pohon ke pohon kurma yang lain. Dan, dia berkata, Untuk menikmati […]

Asbabun Nuzul Al-Taubah yang Menjelaskan tentang Cibiran Orang Munafik

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Ketika turun ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan kaum Muslim untuk bersedekah-antara lain ayat-ayat: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai terdapat seratus […]

Allah Kagum pada Sahabat Ansor Ini Karena Menjamu Orang yang Kelaparan

Suatu malam, seorang pria mendatangi Rasulullah Saw. yang sedang berada di Masjid Nabawi, Madinah. Selepas mengucapkan salam, pría itu berkata kepada beliau, “Aku lapar dan letih, wahai rosul. Mendengar ucapan tersebut, Rasulullah Saw. mengutus eseorang kepada salah seorang istri beliau untuk menanyakan apakah di rumahnya ada masakan dan makanan. Sang istri rasul pun berkata kepada […]

Isteri-Isteri Nabi yang Paling Panjang Tangannya

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Suatu ketika, Rasulullah Saw.berkumpul dengan istri-istri beliau. Setelah berbincang-bincang mengenai banyak hal, tiba-tiba salah seorang di antara mereka bertanya kepada beliau, “Wahai Rasul! Kami ingin tahu, siapakah di antara kami yang paling segera menyusulmu menghadap Allah?” […]

Keluh Kesah Kuburan kepada Penghuninya

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Wahai hamba Allah, setiap orang, baik itu Mukmin maupun pendosa, pastilah diseru oleh kuburnya setiap pagi dan petang Siapa saja yang memikirkan kubur berikut keterasingannya, kesempitannya, dan kesedihannya, niscaya ia memperoleh yang lebih luas daripada dunia, […]

Kisah Orang yang Pincang Kakinya Tapi Menginjak Surga

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Amr bin Al-Jamuh adalah seorang lelaki yang pincangnya tergolong parah. Dia memiliki empat orang putra permuda yang selalu turut berperang bersama Rasulullah Saw. apabila beliau berperang. Tatkala beliau hendak berangkat ke Uhud, Amr bin Al-Jamuh hendak […]

Back To Top