Hari: 9 September 2019

Saat Berbincang Di Serambi Masjid. Nabi Menjelaskan 3 Perbuatan yang Paling Disukai Allah

islamasyik.com “Islam Itu Asyik Tapi Jangan Diusik. Islam Itu Ramah Tapi Tidak Lemah. Islam Itu Mudah Tapi Jangan Dimudah-mudahkan.” Suatu ketika, Abdullah ibn Mas’ud hadir di Masjíd Nabawi Madinah, menemui Rasulullah Saw. Biasanya selepas shalat, Rasulullah selalu berupaya meluangkan waktu berbin- cang-bincang dengan para sahabat. Beliau memberikan peng- arahan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan […]

Back To Top